به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

اعضای هیات علمی معماری

 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   مقطع محل اخذ مدرک
 دکترمنا افراسیابی برنامه ریزی و جغرافیا روستایی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
دکتر بهزاد علی پور معماری دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
دکتر داود برادران معماری دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد
مهندس سحرقربان فرخانی معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان