به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19