اعضاء هیئت امناء موسسه آموزش عالی اترک قوچان

.

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

1

دکتر علیرضا سهیلی

 

2

دکتر علی امینی

 

3

دکتر مرتضیی

 

4

دکتر علی گلستانی

 

5

دکتر غلامرضا کاظمی

 

6

حجت الاسلام حسن فروتن

 

7

دکتر مهدی چم پور (نماینده وزیر)

 

موسسه آموزش عالی اترک © 1402