اعضاء هیئت موسس موسسه آموزش عالی اترک قوچان

.

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

1

دکتر حسین علی نیرومند

 

2

دکتر محمدرضا کرامتی

 

3

دکتر محمود قربانی

 

4

حجت الاسلام حسن فروتن

 

5

دکتر علی گلستانی

 

6

دکتر غلامرضا کاظمی

 

7

دکتر فرهاد بروشکی

 

8

خانم زهرا کرامتی

 

9

خانم مرضیه رضایی

 

موسسه آموزش عالی اترک © 1402