تعطیلی بخش اداری موسسه در روز سه شنبه مورخه 1402/07/25

به اطلاع دانشجویان میرساند بخش اداری موسسه در مورخه 1402/07/25 روز سه شنبه از ساعت 8 الی 11 صبح تعطیل بوده و از ساعت 11 الی 14 آماده ارائه خدمت می باشد.

لذا دانشجویان گرامی از ساعت 11 به بعد اقدام به مراجعت جهت انجام امور اداری خود نمایند

لازم به ذکر است کلاس ها مطابق برنامه کلاسی برقرار بوده و فقط بخش اداری در ساعت مذکور تعطیل می باشد.

۲۴ / مهر / ۱۴۰۲ - امور آموزشی

موسسه آموزش عالی اترک © 1402