به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

لیست کلاس های مجازی دانشگاه نیمسال دوم 1400-1399

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه    
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                   لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ / ساعت امتحان
  ریاضیات عالی مهندسی        حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziataalimohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1259 1400/04/01  ساعت19
دینامیک سازه   حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamisazeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1260 1400/04/05  ساعت19
روش اجزاء محدود محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshajzamahdod http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1268 1400/04/12  ساعت19
پایداری سازه محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paydarisazeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1269 1400/04/12  ساعت19
سازه های فولادی پیشرفته محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehfoladipishrafteh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1270 1400/04/05  ساعت19
سازه های بتن آرمه پیشرفته   حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaibotonipishrafte http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1261 1400/03/31  ساعت19

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب    
نام درس نام استاد                         لینک کلاس مجازی                                     لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    تاریخ/ ساعت امتحان
آب های زیرزمینی یپیشرفته رضا براتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abzirzaminipishrafteh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1271 1400/04/06  ساعت19
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آّب منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsystemab http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1272 1400/04/10  ساعت19
هیدروانفورماتیک رضا قارنگیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidroanformatik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1273 1400/04/02  ساعت19

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی    
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه        تاریخ/ ساعت امتحان
مباحث ویژه سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1274 1400/04/01  ساعت19
هوش تجاری مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoshtejari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1277 1400/04/05  ساعت19
روش تحقیق و سمینار مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahghigh-seminar-it http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1278 1400/04/10  ساعت19
امینت تجارت الکترونیکی سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amniyattejarat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1275 1400/04/01  ساعت19
محاسبات توری سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebattori http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1276 1400/04/10  ساعت19
ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zakhireh-etelaat-web http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1594 1400/04/01  ساعت19
مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesitejaratelectronik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1593 1400/04/05  ساعت19
بازاریابی الکترونیکی مسعود خسروی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1612 1400/04/12  ساعت19
شبکه های کامپیوتری1(جبرانی) سمانه موسوی نیک   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1613 1400/04/12  ساعت19

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری    
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     روز / ساعت تشکیل کلاس
روش تحقیق معماری نسیم مجیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighmemari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1279 1400/04/01  ساعت19
معماری و اقلیم منا افراسیابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari-eqlim http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1281 1400/04/05  ساعت19
طرح معماری ارشد1 بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1282  
طرح معماری ارشد2 داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemariarshad2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1284  
حکمت معماری در ایران داود برادران https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hekmatememari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1285 1400/04/05  ساعت19
مراتب اجرایی ساختمان بهزاد علیپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maratebeejrai http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1283 1400/04/12  ساعت19
حقوق معماری نسیم مجیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoghooghmemariarshad http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1280 1400/03/31  ساعت19

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت    
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ/ ساعت امتحان
اصول کنترل مدرن امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolmodern http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1286 1400/04/01  ساعت19
کنترل غیرخطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kontrolgherkhati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1296 1400/04/04  ساعت19
توزیع انرژی الکتریکی حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tozielectreki http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1297 1400/04/01  ساعت19
تئوری جامع ماشین های الکتریکی حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/teorimashinelekti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1298 1400/04/11  ساعت19

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی    
نام درس نام استاد                   لینک کلاس مجازی    لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ / ساعت امتحان
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarzisti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1299 1400/03/31  ساعت17
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziolozhiensanpishrafteh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1308 1400/04/09  ساعت17
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoltamrin http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1300 1400/03/29  ساعت17
متابولسیم فعالیت ورزشی و تمرین محمود حصارکوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metabolism http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1311 1400/04/13  ساعت17
زبان تخصصی(جبرانی) علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1301 1400/04/05  ساعت17
روش تحقیق در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghigh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1302 1400/03/29  ساعت17
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizipishrafteh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1303 1400/03/29  ساعت17
تغذیه ورزشی پیشرفته محمود حصارکوشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/taghziehvarzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1312 1400/04/05  ساعت17
موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mozoatepishraftehvarzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1309 1400/04/09  ساعت17
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/teknik-az-tamrin http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1310  

 

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی    
نام درس نام استاد                     لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ / ساعت امتحان
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatoghatferaghat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1313 1400/04/05ساعت17
روش تحقیق در مدیریت ورزشی علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahqiq-modiryatvarzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1304 1400/03/29  ساعت17
نظریه های سازمان و مدیریت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazariehaisazemanmodiriate http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1316 1400/04/09  ساعت17
اصول و مبانی مدیریت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmabanimodiriat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1314 1400/03/31  ساعت17
مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatebazaryabi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1315 1400/03/29  ساعت17
جامعه شناسی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/jameshenasioghat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1317 1400/04/05  ساعت17
نظریه ها و مبانی اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaniogotfaragat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1318 1400/04/09  ساعت17
تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارها علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilamari-arshad http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1307 1400/03/31  ساعت17

 

روانشناسی

   لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه      

          https://t.me/s/ravanshenasiatrak      

   
نام درس نام استاد            لینک کلاس مجازی                                لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     تاریخ/ ساعت امتحان
روانشناسی اخلاق محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiakhlagh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1319 1400/04/12  ساعت13
آسیب شناسی اجتماعی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiejtemai http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1324

1400/03/30  ساعت17

پویایی گروه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/poyaiegroh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1337 1400/04/06  ساعت13
روانشناسی جنسیت اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasijensyat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1348 1400/04/07  ساعت13
ناتوانایی های یادگیری براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/natavanihayadkhiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1338 1400/04/03  ساعت13
متون رواشناسی به انگلیسی2 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1325 1400/04/07  ساعت13
آزمون های روانشناختی2 اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmoonravanshenakhti2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1350 1400/04/04  ساعت13
روانشناسی تجربی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitajrobi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1326 1400/04/01  ساعت13
رفتار سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani-ravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1327 1400/03/31  ساعت15
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1339 1400/04/03  ساعت13
آسیب شناسی روانی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/asibshenasiravani1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1328 1400/04/02  ساعت17
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodakvijeh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1340 1400/04/01  ساعت15
نظریه های مشاوره و روان درمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazaryehmoshaver http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1329 1400/04/05  ساعت13
روانشناسی صنعتی- سازمانی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanatisazman http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1330 1400/04/07  ساعت13
روانشناسی و مشاوره خانواده اعظم احمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1349

1400/03/31  ساعت13

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahnamaeimoshaverh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1353

1400/03/30  ساعت13

روانشناسی دین محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasidin http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1320

1400/03/29  ساعت13

انگیزش و هیجان اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/angizeshvhayajan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1351

1400/03/29  ساعت15

روانشناسی فیزیولوژیک معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/phisiolohic http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1355

1400/03/30  ساعت13

روان سنجی اعظم جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravansanji http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1352

1400/03/31  ساعت13

روانشناسی شناختی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasishenakhti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1341 1400/04/01  ساعت13
روانشناسی تحولی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahavoli2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1342 1400/04/02  ساعت13
روانشناسی تربیتی رقیه شکری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitarbyati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1354 1400/04/03  ساعت19
آشنایی با فلسفه اسلامی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibafalsafeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1321 1400/04/15  ساعت13
روش تحقیق(کمی و کیفی) مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1331 1400/04/09  ساعت13
روانشناسی تحولی1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasitahavoli1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1343

1400/03/30  ساعت13

مباحث اساسی در روانشناسی2 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1344 1400/03/31  ساعت15
آمار استنباطی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarestenbati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1332

1400/03/29  ساعت13

روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasiandishmandan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1322 1400/04/01  ساعت13
متون روانشناسی به انگلیسی1 مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasienglish1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1333 1400/04/02  ساعت15
معرفت شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/marefatshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1358

1400/04/06  ساعت13

احساس و ادراک مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ehsasvedrak http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1334 1400/04/05  ساعت13
زبان خارجه سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh-nasiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1360 1400/04/03  ساعت17
زبان پیش دانشگاهی سحر نصیری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpishnasiri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1361 1400/04/03  ساعت13
آمار توصیفی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amartosifi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1335 1400/04/13  ساعت13
مبانی جامعه شناسی رضا ترنیکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanijameshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1359 1400/03/31  ساعت13
فیزیولوژی اعصاب و غدد معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhiasab http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1356

1400/03/30  ساعت13

مباحث اساسی در روانشناسی 1 براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabaheseasasi1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1345

1400/03/29  ساعت13

مبانی راهنمایی و مشاوره مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanirahnamiemoshavereh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1336 1400/04/05  ساعت13
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن معصومه مهرآفرید https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhmakatebravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1357 1400/04/01  ساعت13
پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی مسعود خاکپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhohesh-ravanshenasi-khakpoor    
پژوهش(عملی- انفرادی) در روانشناسی براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhohesh-ravanshenasi-ghavami    
توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tavanbakhshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1346 1400/04/10  ساعت13
آموزه های روانشناختی در قران و حدیث 2 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amozehaieravanshenakhti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1362 1400/04/12  ساعت13
فلسفه علم روانشناسی محمد زابلی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/falsafehelmravanshenasi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1323 1400/04/05  ساعت15
آموزه های روانشناختی در قران و حدیث 1 مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amoozeravanshenakhti1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1573 1400/04/12  ساعت15

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

   
نام درس نام استاد                           لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     روز / ساعت تشکیل کلاس
اصول سیستم های رادیولوژی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsystemradioloozhi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1363

1400/03/29  ساعت 15

دینامیک در مهندسی پزشکی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamikpezeshki http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1364 1400/04/02  ساعت15
روش تحقیق در مهندسی پزشکی فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshtahghighpezeshki http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1369 1400/04/08  ساعت19
حسگرها و مبدل های زیستی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/heskharzisti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1365 1400/04/04  ساعت17
تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajhizatomoomi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1370 1400/04/14  ساعت17
سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1371 1400/04/09  ساعت19
فناوری اطلاعات پزشکی2 محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fanavaripezeshki2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1366 1400/04/15  ساعت13
فیزیولوژی و آزمایشگاه محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1367 1400/04/14  ساعت13
مدارهای الکتریکی1 محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1368

1400/03/29  ساعت15

ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1375 1400/04/01  ساعت17
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1382 1400/04/01  ساعت19
فیزیک عمومی2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1383 1400/04/08  ساعت19
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1397 1400/04/08  ساعت15
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1398 1400/04/15  ساعت17
فیزیک عمومی1 و آزمایشگاه علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1387 1400/04/14  ساعت17
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaii--estatik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1262 1400/04/05  ساعت19
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisibarq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1400

1400/03/29  ساعت19

ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1372 1400/04/02  ساعت19
مدارهای منطقی مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1401

1400/03/30  ساعت 19

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

   
نام درس نام استاد               لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    تاریخ/ ساعت امتحان 
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن و آزمایشگاه محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-teknolozhibton-az http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1402

1400/03/29  ساعت19

طراحی معماری و شهرسازی- مبانی نظری و معماری و پروژه سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahimemarishahrsazi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1411 1400/04/08  ساعت17
مقاومت مصالح1 محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1403 1400/03/31  ساعت19
ایستایی- استاتیک- محاسبات فنی1و2 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaii--estatik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1263 1400/04/05  ساعت19
محیط زیست لویزا خشایارمقدم https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohitzist http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1417 1400/04/02  ساعت19
مکانیک ساختمان- تحلیل مقدماتی سازه ها- تحلیل سازه ها1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksakhteman http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1264

1400/03/29  ساعت17

مکانیک خاک و مهندسی پی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak-mohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1404 1400/04/02  ساعت17
مکانیک سیالات و هیدرولیک بابک حقدوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sayalatohydrolic http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1418 1400/04/06  ساعت15
اصول مدیریت ساخت محسن میثاقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodiriatsakht http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1419 1400/04/12  ساعت15
اجزا ساختمان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ajzasakhteman http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1420

1400/03/30  ساعت19

ساختمانهای بتنی و سازه های بتن آرمه1 محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebetonarmeh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1429 1400/04/04  ساعت17
ساختمانها و سازه های فولادی1-روشهای محاسبات ساختمان های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1433 1400/04/11  ساعت17
هیدرولوژی مهندسی محمد توزنده جانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrologymohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1436 1400/04/05  ساعت15
بناهای آبی منصوره آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/banahayeabi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1438 1400/04/01  ساعت15
مهندسی ترابری ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesitarabari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1439 1400/04/15  ساعت17
متره و برآورد پروژه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1442 1400/04/08  ساعت19
ریاضی عمومی1-ریاضی6-ریاضی7 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1375 1400/04/01  ساعت17
آزمایشگاه فیزیک مکانیک و حرارت- آزمایشگاه فیزیک1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1377 1400/04/15  ساعت15
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1397 1400/04/08  ساعت15
اجرای ساختمانها با مصالح بنایی محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ejrasakhtemanbamasalehbanai http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1430 1400/04/12  ساعت19
راهسازی و روسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahsaziroosazi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1440 1400/04/13  ساعت17
زبان فنی و تخصصی بهار علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanniomran http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1452 1400/04/03  ساعت19
مکانیک خاک محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechanickhak-mohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1405 1400/04/02  ساعت17
سازه های فولادی2 علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaefooladi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1434 1400/04/11  ساعت19
آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1398 1400/04/15  ساعت17
ایمنی در کارگاه حمیدرضا آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenikargah http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1453 1400/04/15  ساعت19
اجرای ساختمان های بتنی - روش اجرای ساختمان محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemanbetoni http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1431 1400/04/07  ساعت15
آبهای زیرزمینی محمد توزنده جانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abhayezirzamini http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1437 1400/04/01  ساعت15
محوطه سازی و پروژه حمیدرضا آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohavateprozheh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1454 1400/04/15  ساعت19
ماشین آلات ساختمانی و راهسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashinsakhtemani-rahsazi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1441 1400/04/09  ساعت19
سازه های بتن آرمه2 محمد مهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehbtonarme2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1432 1400/04/04  ساعت17
مقاومت مصالح2 مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1455 1400/04/09  ساعت13
ریاضی عمومی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1382 1400/04/01  ساعت19
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1383 1400/04/08  ساعت19
 فیزیک حرارت و آزمایشگاه- فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1387 1400/04/14  ساعت17
اصول مهندسی زلزله و باد- آشنایی با زلزله و اثرآن برسازه ها حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesizelzeleh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1265 1400/04/06  ساعت19
قالب و قالب بندی- تکنولوژی و کارگاه قالب بندی احمد روشن https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghaleboghalebbandi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1456 1400/04/01  ساعت13
مبانی کامپیوترو برنامه نویسی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanicomputerbarnamenevisi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1266

1400/03/30  ساعت17

نقشه برداری1 و عملیات محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1406 1400/04/02  ساعت17
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshekeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1443 1400/04/04  ساعت19
روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان محسن حلمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tami-negahdarisakhteman http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1457

1400/03/30  ساعت17

نقشه کشی ساختمان های بتنی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nagshekeshisahktemanhaybetoni http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1412 چهارشنبه/20-18
تحلیل سازه ها2 منصور آزادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilsazeh2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1458 1400/04/10  ساعت17
اجرای تاسیسات برقی- کارگاه تاسیسات برق حیدرآدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatbarghi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1459 1400/04/07  ساعت17
اجرای تاسیسات مکانیکی- کارگاه تاسیسات مکانیکی- تاسیسات مکانیکی و برقی حیدرآدینه پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karkhahmekanikbargh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1460 1400/04/09  ساعت15
اصول سرپرستی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti-omran http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1574 1400/04/03  ساعت13

 

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

   
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه     روز / ساعت تشکیل کلاس
مدیریت تولید وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriattolid http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1461 1400/04/02  ساعت17
برنامه ریزی و توسعه وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamehrizitosea http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1462 1400/04/09  ساعت15
اقتصاد کلان وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1463 1400/04/10  ساعت15
ریاضی کاربردی- ریاضی کاربردی1و2 سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyazikarbordi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1399 1400/04/11  ساعت17
مبانی حسابداری مدیریت وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1464 1400/03/31  ساعت13
نرم افزارهای کاربردی در حسابداری- کاربرد نرم افزارهای رایانه ای مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzar-hesabdari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1469 1400/04/01  ساعت17
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoltanzim-kontrolboje http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1470 1400/04/01  ساعت13
رفتار سازمانی وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raftarsazmani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1465 1400/04/07  ساعت19
اقتصاد خرد وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eghtesadkhordkalan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1466 1400/04/08  ساعت15
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/maliyeomoomi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1473

1400/03/29  ساعت17

حسابرسی1و2 مژگان حسینی علی آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabrasi12 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1484 1400/04/14  ساعت19
امور مالی بین الملل وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omoormalibeinolmelal http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1467 1400/04/07  ساعت15
پژوهش عملیاتی1 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1485 1400/04/03  ساعت19
پژوهش عملیاتی2 سمیه زحمتکش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/pazhoheshamaliati2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1486 1400/04/04  ساعت17
پول و ارز و بانکداری الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/polarzbankdari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1474

1400/03/30  ساعت17

مدیریت سرمایه گذاری وسرمایه گذاری در بورس فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriyatsarmayehghozari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1487 1400/03/31  ساعت19
آمار و احتمالات سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarehtemalat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1384 1400/04/05  ساعت15
آمار کاربردی1و2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amarkarbordi12hesab http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1385 1400/04/06  ساعت17
روانشناسی سازمانی افسانه خاکشور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasisazmani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1489 1400/04/10  ساعت17
بهایابی 2 مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahayabi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1471 1400/04/13  ساعت17
مالی2- مدیریت مالی2 فاطمه مقنی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatemali12 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1488 1400/04/13  ساعت19
حسابداری میانه2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimianeh2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1475 1400/04/12  ساعت17
حسابداری میانه- حسابداری میانه1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mianeh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1476 1400/04/14  ساعت17
حسابداری پیشرفته1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaripishrafteh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1477 1400/04/12  ساعت17
حسابداری پیشرفته2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabpishrafte2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1478 1400/04/13  ساعت15
زبان تخصصی2 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1479 1400/04/14  ساعت17
زبان تخصصی1 الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi12 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1480 1400/04/14  ساعت17
حسابداری موارد خاص الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdarimavardhkas http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1481

1400/03/29  ساعت17

مباحث جاری در حسابداری مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesjarihesabdari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1472

1400/03/29  ساعت15

حسابداری و حسابرسی بخش عمومی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabdaribakhsheomoomi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1482 1400/04/09  ساعت19
مبانی حسابداری بخش عمومی الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanihesabdaribakhshomoomi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1483 1400/04/14  ساعت15
مدیریت مالی1 وحیدرضا شایان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmali11 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1468 1400/04/01  ساعت19
حسابداری صنعتی2 مسعود شتابی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hesabsanati2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1577 1400/04/13  ساعت17
اصول حسابداری2 الینا عزیزیان   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1618 1400/04/14  ساعت19
مالی1 فاطمه مقنی زاده   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1622 1400/04/13  ساعت19

 

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

   
نام درس نام استاد                   لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    روز / ساعت تشکیل کلاس
مدارهای الکتریکی2 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1287 1400/04/14  ساعت19
ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1375 1400/04/01  ساعت17
ریاضی کاربردی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbordi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1376 1400/04/08  ساعت19
آزمایشگاه فیزیک1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1377 1400/04/15  ساعت15
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1397 1400/04/08  ساعت15
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziatmohandesibarq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1372 1400/04/02  ساعت19
الکترومغناطیس حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electromeghnatis http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1490 1400/04/01  ساعت17
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesignal http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1373 1400/04/04  ساعت15
زبان تخصصی- زبان فنی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosibarq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1288

1400/03/30  ساعت17

آمار و احتمالات مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1398 1400/04/15  ساعت17
ایمنی در برق مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibarq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1491

1400/03/29  ساعت17

تاسیسات الکتریکی و پروژه امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasisatelectrici http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1289 1400/04/05  ساعت17
اصول میکروپروسسور-کاربرد میکروکنترلها امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mikro http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1290 1400/04/14  ساعت19
عایق ها و فشار قوی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aayeqfesharghavi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1291 1400/04/06  ساعت19
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1382 1400/04/01  ساعت19
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1383 1400/04/08  ساعت19
مبانی دیجیتال مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanidigital http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1494

1400/03/29  ساعت19

کاربرد رایانه در برق مهسا ژیان اصغرزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karboordrayaneh-barqh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1495 1400/04/15  ساعت19
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- فیزیک عمومی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
برنامه نویسی کامپیوتر مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisibarq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1400

1400/03/29  ساعت19

مدارهای منطقی مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madarmanteghi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1401

1400/03/30  ساعت19

بررسی سیستم های قدرت 1 فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1374

1400/03/29  ساعت17

سیستم های کنترل خطی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemcontrolkhat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1371 1400/04/09  ساعت19
طراحی خطوط انتقال انرژی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahikhotoot http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1292

1400/03/29  ساعت19

الکترونیک صنعتی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronicsanati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1497 1400/04/01  ساعت17
ماشین های الکتریکی سه فاز مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashin3faz http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1498 1400/04/02  ساعت17
کنترل صنعتی مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/controlsanati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1499 1400/04/04  ساعت17
ماشین های الکتریکی2 مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1500 1400/04/08  ساعت17
ماشین های مخصوص مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machinmakhsoos http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1501

1400/03/30  ساعت19

فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
روشنایی فنی مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roshanai-hidrolik-pnomatik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1492 1400/04/15  ساعت17
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-hidrolik-pnomatik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1493 چهارشنبه/20-18
کارگاه سیم پیچی2 مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karghahsim2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1502 پنج شنبه/18-16
رله و حفاظت مجید اوغازی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/releh-hefazat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1503 1400/04/05  ساعت19
مدارالکتریکی 1 محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1368

1400/03/29  ساعت15

نقشه کشی صنعتی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nagshekeshisahktemanhaybetoni http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1413 چهارشنبه/20-18
بررسی سیستم های قدرت 2 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresiqodrat2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1504 1400/04/01  ساعت19
ماشین های الکتریکی 3 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mashinelekteri3 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1505 1400/04/01  ساعت15
اصول سرپرستی حسن امیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoolsarparasti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1506

1400/03/29  ساعت15

کارآفرینی حسن امیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini-farq http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1507

1400/03/30  ساعت15

مبانی سیستم های قدرت مجید اوغازی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1602 1400/03/29  ساعت17
هیدرولیک و پنوماتیک مجتبی مرمری   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1605 1400/04/01  ساعت15
آزمایشگاه فیزیک2 فریبا محمدزاده   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1624 1400/04/15  ساعت15

 

مکانیک خودرو

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mechanicatrak

   
نام درس نام استاد لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    روز / ساعت تشکیل کلاس
ارتعاشات علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/erteaashat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1388 1400/04/01 ساعت15
هیدرولیک ماشین آلات سنگین حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrolicmachine http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1508 1400/04/02  ساعت15
انتقال حرارت حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enteqhalhararat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1509 1400/04/03  ساعت17
محاسبات عددی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohasebatadadi-eslami http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1397 1400/04/08  ساعت15
دینامیک امیر نداف https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dynamic http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1511

1400/03/30  ساعت17

اصول طراحی موتورهای پیستونی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osooltarahimotorpistooni http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1389 1400/04/09  ساعت19
آمار و احتمالات سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1398 1400/04/15  ساعت17
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1383 1400/04/08  ساعت19
ریاضی مهندسی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1588 1400/04/01  ساعت17
آزمایشگاه مکانیک سیالات علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mekaniksayalat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1390 1400/04/07  ساعت15
کارگاه الکترونیک خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kargahelectronickhodro http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1391 1400/04/06  ساعت19
ریاضی7 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbordi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1378 1400/04/01  ساعت19
مدیریت و اقتصاد صنعتی حمید بینا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryat-eqtesadsanati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1510 1400/04/05  ساعت15
کارگاه تراشکاری قطعات خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karghahtarashkari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1392 1400/04/04  ساعت15
کاربرد تکنولوژی پیشرفته در صنعت خودرو علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordteknolozhipishrafteh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1393 1400/04/08  ساعت19
ریاضی6 فریبا محمدزاده http://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1375 1400/04/01  ساعت17
 فیزیک حرارت- فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
یاتاقان و مکانیزم روغن کاری آن علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/yataqan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1589 1400/04/03  ساعت19
ترمودینامیک(جبرانی) علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/termo2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1590 1400/04/04  ساعت19
طراحی اجزای ماشین 1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahiajza1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1592 1400/04/05  ساعت19
اصول طراحی کارخانه علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osultarahikarkhane http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1595 1400/04/06  ساعت17
کارگاه مدل سازی و ریخته گری علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1599 1400/04/10  ساعت15
برنامه نویسی رایانه علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1600 1400/04/10  ساعت17
تکنولوژی انتقال قدرت علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1611 1400/04/12  ساعت15
تکنولوژی شاسی و بدنه2(جبرانی) علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1615 1400/04/13  ساعت19
مقاومت مصالح2 علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1617 1400/04/14  ساعت13
آزمایشگاه فیزیک حرارت فریبا محمدزاده   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1377 1400/04/15  ساعت15

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

   
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    روز / ساعت تشکیل کلاس
آزمایشگاه فیزیک1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-fizikhararat-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1377 1400/04/15  ساعت15
آمار و احتمالات سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amaroehtemalatmohandesi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1398 1400/04/15  ساعت17
مبانی اینترنت سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabani-internet http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1512 1400/04/02  ساعت19
شیوه ارایه مطالب علمی و فنی- شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1513

1400/03/30  ساعت19

مهندسی اینترنت فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesiinternet http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1379 1400/04/02  ساعت19
ریاضی گسسته- ساختمان گسسته فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1380 1400/04/10  ساعت17
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1382 1400/04/01  ساعت19
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadelatdyfrasiel http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1383 1400/04/08  ساعت19
پایگاه داده ها- ایجاد بانک های اطلاعاتی زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/paygahdadeha http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1515

1400/03/29  ساعت15

آزمایشگاه پایگاه داده ها زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azpaykhah http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1516 1400/03/29  ساعت19
کارآفرینی و پروژه سمیرا راستا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafariniprojeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1517 1400/04/05  ساعت17
اصول سرپرستی رحیم کرامتی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osoulsarparasti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1519 1400/04/06  ساعت19
برنامه سازی سیستم فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazisystem http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1381 1400/04/01  ساعت15
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس- فیزیک 1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
ریاضی عمومی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1375 1400/04/01  ساعت17
ریاضی کاربردی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbordi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1376 1400/04/08  ساعت19
ریاضی مهندسی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazimohandesikol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1588 1400/04/01  ساعت17
طراحی سیستم های شی گرا مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemsheygera http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1520 1400/04/09  ساعت17
زبان تخصصی نرم افزار- زبان فنی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanfanitakhasosinarmafzar http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1521 1400/03/31  ساعت15
فیزیک2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizik2kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
ساختمان داده ها(جبرانی) شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtemandadeha http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1529 1400/04/07  ساعت17
برنامه سازی پیشرفته(جبرانی)- برنامه سازی پیشرفته2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamesazipishrafte http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1522 1400/04/06  ساعت15
زبان ماشین و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/assembly http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1523 1400/04/01  ساعت19
گرافیک کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kherafikcomputer http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1530 1400/04/12  ساعت19
  آزمایشگاه معماری کامپیوتر مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanielectronic http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1524

1400/04/13  ساعت19

مهندسی نرم افزار1و2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohandesinarmafzar12 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1525 1400/04/08  ساعت17
سیستم های خبره مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemkhobreh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1526 1400/04/01  ساعت19
برنامه نویسی مبتنی بر وب- طراحی صفحات وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamenevisiweb http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1527 1400/04/02  ساعت17
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1531 1400/04/13  ساعت15
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hooshmasnooei http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1528

1400/03/29  ساعت17

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی سمیرا راستا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-narmafzargherafiki http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1518 1400/04/12  ساعت15
شبکه های محلی کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabakcomputer-v--kargah http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1533 1400/04/10  ساعت13
کارگاه شبکه های کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karkhahshabakehcomputer http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1534 پنج شنبه/12-10
طراحی الگوریتم شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahialgorithmha http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1532

1400/03/29  ساعت19

مباحث ویژه سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesvizhe-computer http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1514 1400/04/03  ساعت17
مبانی الکترونیک مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanielectronic http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1578 1400/03/29  ساعت19
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mohandesi-narafzar http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1579 1400/04/03  ساعت19
کارگاه مبانی الکترونیک مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kargahmabani-elektronik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1580 1400/03/29  ساعت17
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahi-piyadesazi-barnamehsazi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1596 1400/04/07  ساعت13
نظریه زبان ها و ماشین ها مجتبی فتحی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1619 1400/04/15  ساعت19
ذخیره و بازیابی اطلاعات رحیم کرامتی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1623 1400/04/15  ساعت13
آزمایشگاه فیزیک2 فریبا محمدزاده   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1624 1400/04/15  ساعت15

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

   
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    روز / ساعت تشکیل کلاس
شناخت و طراحی معماری روستا- روستا1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemariroosta http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1444 1400/04/09  ساعت17
انسان، طبیعت، معماری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabiatmemari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1445 1400/03/31  ساعت17
طراحی معماری3 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari13 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1421 شنبه/13-10
آشنایی با معماری اسلامی 1و2 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeimemarieslami2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1422 1400/04/08  ساعت19
روشهای طراحی و تولید صنعتی محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/raveshhayetarrahitolidsanati http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1535 1400/04/02  ساعت19
ایستایی2و1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/iistaii--estatik http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1267 1400/04/05  ساعت19
متره و برآورد هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/metreh-baravord-memari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1442 1400/04/08  ساعت19
ریاضیات و آمار - ریاضی عمومی1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi-mohammadzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1375 1400/04/01  ساعت17
طراحی معماری2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1414 یکشنبه/12-9
زبان تخصصی و فنی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azabanfani-memari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1423 1400/04/06  ساعت17
طراحی دست آزاد- درک و بیان معماری1و2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahidastazad http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1415 یکشنبه/15-12
آشنایی با معماری اسلامی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarieslami http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1424 یکشنبه/18-16
بیان معماری2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bayanmemari2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1416 یکشنبه/18-15
مقاومت مصالح و سازه های فلزی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghavematmasaleh1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1407 1400/03/31  ساعت19
کاربرد نرم افزارهای ترسیمی و رایانه ای کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmafzartarsimi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1425 دوشنبه/15-12
عناصر و جزییات ساختمانی1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anasorsakhtemani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1446 1400/04/04  ساعت19
مقدمات طراحی معماری1 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghadamattarahimemari1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1536 دوشنبه/15-12
مصالح ساختمانی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masalehsakhtemani-kargah http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1447 1400/04/01  ساعت15
هندسه مناظر و مرایا حمید جدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamemarijahan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1542 دوشنبه/20-17
ریاضی 2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomoomi2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1382 1400/04/01  ساعت19
فیزیک مکانیک علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomoomi1kol http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1386 1400/04/14  ساعت17
طراحی معماری4- هندسه ترسیمی- مقدمات طراحی معماری2 حمید جدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahimemari4 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1543 1400/04/02  ساعت13
مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatkargahi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1408 1400/04/03  ساعت13
عناصر و جزییات ساختمانی2- ساختمان1و2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anasorsakhtemani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1448 1400/04/04  ساعت19
پرسپکتیو کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/perspektiv http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1426 سه شنبه/15-12
تمرین های معماری1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamrimemari1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1449 سه شنبه/18-15
آشنایی با معماری جهان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarijahan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1427 1400/04/02  ساعت15
نقشه برداری محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/naghshebardari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1409 1400/04/02  ساعت17
اصول سرپرستی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolsarparasti http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1410 1400/04/03  ساعت13
آشنایی با مرمت ابنیه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaibamaramatabniyeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1450 1400/04/11  ساعت15
روستا2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roosta2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1451  
تنظیم شرایط محیطی 1و2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimsharayetmohiti2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1537 1400/04/07  ساعت17
آشنایی با معماری معاصر محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamemarimaaser http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1538 1400/04/12  ساعت15
طراحی معماری1و5 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemari15 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1539 پنج شنبه/19-16
تحلیل فضاهای شهری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfazayeshahri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1540 1400/04/10  ساعت17
تمرین های معماری2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamrimemari2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1541 پنج شنبه/19-16
طراحی فنی ساختمان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarrahifanni http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1428 پنج شنبه/15-11
سازه های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehpholad1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1435 1400/04/11  ساعت17
مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanivazari-memari http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1591 1400/04/10  ساعت15
آشنایی با مقررات ملی ساختمان محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnaeibamoghararatmellisakhteman http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1575 1400/04/03  ساعت13
ترسیم فنی هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarsimfanni http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1576 1400/04/04  ساعت19
ساختمان2 و گزارش کارگاه هادی عباس نژاد   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1606 1400/04/04  ساعت19
سازه های بتونی محمدمهدی نایبان   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1429 1400/04/04  ساعت17
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1607 1400/04/07  ساعت19
برداشت از بناهای تاریخی کریم شجاع   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1609 1400/04/11  ساعت17

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

   
نام درس نام استاد                      لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    روز / ساعت تشکیل کلاس
رشته ورزشی تخصصی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/reshtevarzeshi-takhasosi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1544 1400/04/14  ساعت15
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibehdasht http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1545 1400/04/12  ساعت19
رشته ورزشی تخصصی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/reshtevarzeshi-takhasosi-bageri http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1548 1400/04/14  ساعت15
تاریخ تربیت بدنی ایران امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtarbiatbadaniiran http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1552 1400/04/14  ساعت19
مدیریت فضاها و اماکن ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/midiriatfazaha http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1549 1400/03/31  ساعت19
ساختارو ضوابط انواع سازمانهای ورزشی حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sakhtarzavabetsazmanhayevarzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1550

1400/03/29  ساعت17

مبانی مدیریت رفتار سازمانی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriatraftarsazmani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1553 1400/04/05  ساعت19
دو و میدانی 1و2 حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/domeydani12 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1551 1400/04/11  ساعت19
مدیریت عمومی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatomoomi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1394 1400/04/09  ساعت17
زبان تخصصی2 سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabantakhasosi2varzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1554 1400/04/02  ساعت15
کاربرد کامپیوتردر مدیریت2 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordcompuetrmodiryat2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1395 1400/04/12  ساعت17
ژیمناستیک1 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1-fakhrai http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1555 چهارشنبه/14:30-13
ژیمناستیک1 سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik1 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1558 1400/04/13  ساعت15
ژیمناستیک2 سودابه محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik2 http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1558 1400/04/13  ساعت15
اصول و فلسفه تربیت بدنی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osool-falsafe-varzesh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1556 1400/04/05  ساعت15
مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی سمیه حیدریان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatmosabeghatordooha http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1560 1400/04/05  ساعت17
ژیمناستیک2 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zhimnastik2-fakhrai http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1557 1400/04/13  ساعت15
فیزیولوژی ورزشی(جبرانی) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhivarzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1581 1400/03/30  ساعت13
مدیریت ورزش های هوای آزاد حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatvarzeshhavaazad http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1583 1400/03/30  ساعت15
فیزیولوژی انسان حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizuloghiensan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1584 1400/03/30  ساعت19
آناتومی انسان اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anotomi-ensan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1582 1400/03/31  ساعت17
متون خارجی در علوم ورزشی سمیرا برادران صفار https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/motoonkhareji-oloovarzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1586 1400/04/02  ساعت15
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanikarafarini-varzeshi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1587 1400/04/04  ساعت15
روانشناسی کودک و نوجوان حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravanshenasikodak http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1585 1400/03/29  ساعت17
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiriatoghatferaghat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1603 1400/04/06  ساعت13
هندبال حسن باقری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/handbal-baradaran http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1597 1400/04/08  ساعت15
مبانی مدیریت علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabanimodiriat http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1598 1400/04/09  ساعت17
ژیمناستیک1 یاسر فخرایی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1604 1400/04/13  ساعت15
آمادگی جسمانی1( برادران) حسن باقری   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1608 1400/04/11  ساعت17
دو و میدانی 1و3( خواهران) سودابه محمدیان   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1610 1400/04/11  ساعت19
ژیمناستیک3 سودابه محمدیان   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1558 1400/04/13  ساعت15
آمار و ریاضی در علوم ورزشی علی محمدی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1616 1400/04/14  ساعت13
آسیب شناسی ورزشی محسن جوانی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1620 1400/04/08 ساعت 15
حرکات اصلاحی محسن جوانی   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1621 1400/04/12 ساعت 15
تغذیه ورزشی و کنترل وزن حسن باقری   http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1625 1400/04/15 ساعت 13

 

عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

   
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                  لینک مشاهده سوالات امتحان و ارسال پاسخ نامه    روز / ساعت تشکیل کلاس
تفسیر موضوعی قرآن سید محمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1561 1400/03/31  ساعت17
آیین زندگی مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/aeinzendegi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1562 1400/04/07  ساعت15
تربیت بدنی1 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1546 1400/04/12  ساعت17
تربیت بدنی2 اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani-khaharan http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1547 1400/03/31  ساعت15
اندیشه اسلامی1 سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andish1-emrani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1564 1400/04/03  ساعت15
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikepish http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1396 1400/04/12  ساعت15
تربیت بدنی1(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1565 1400/04/12  ساعت17
تربیت بدنی2(برادران) وحید داودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarbiyatbadani http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1566 1400/03/31  ساعت15
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtamadonghasemzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1567 1400/04/07  ساعت19
اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andishe2saedi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1563 1400/04/03  ساعت15
دانش خانواده و جمعیت براتعلی قوامی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/daneshkhanevadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1347 1400/04/10  ساعت15
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabankharejeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1568 1400/04/13  ساعت17
ریاضی پیش دانشگاهی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1570 1400/04/10  ساعت19
زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1569 1400/04/03  ساعت13
فارسی عمومی غلام رضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsiomoomikazemi http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1571 1400/03/31  ساعت19
انقلاب اسلامی ایران رضا حسن زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelabhasanzadeh http://exam.atrak.ac.ir/?#/login/1572 1400/04/10  ساعت19