به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷  

ارتباط با ریاست

 

 

 
جهت برقراری ارتباط با ریاست ازایمیل زیراستفاده کنید:

Email:g.kazemi@atrak.ac.ir

باتشکر