به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸  

شماره حساب های دانشگاه

 

شماره حساب واریز شهریه

480078624

بانک تجارت