به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷  

شماره حساب های دانشگاه

شماره حساب واریز شهریه

480078624 - 480449606

بانک تجارت