به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹  

شماره حساب های دانشگاه

 

 

شماره حساب واریز شهریه

480078624

بانک تجارت

شماره کارت موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی

5437 0545 8370 5859