به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷  

شماره حساب های دانشگاه

 

شماره حساب واریز شهریه

480078624

بانک تجارت