به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

شماره حساب های دانشگاه

 

شماره حساب واریز شهریه

480078624

بانک تجارت