به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۸  

شماره حساب های دانشگاه

 

شماره حساب واریز شهریه

480078624

بانک تجارت