به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷  

حراست

 

آقای علیرضا پرهیزگار

داخلی 23

جهت برقراری ارتباط با حراست ازایمیل زیراستفاده کنید:

amin@atrak.ac.ir