به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

حراست

 

آقای علیرضا پرهیزگار

داخلی 23

جهت برقراری ارتباط با حراست ازایمیل زیراستفاده کنید:

amin@atrak.ac.ir