به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۶  

درباره گروه

 
گروه تربیت بدنی از مهرماه سال 1393 کار خود را با توکل برخدا و تلاش مسئولین عزیزمجموعه، آغاز نموده است.