به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷  

معرفی پرسنل

 

نام و نام خانوادگی        سمت         
آقای دکتر حسینعلی نیرومند ریاست دانشگاه
آقای دکتر حمیدرضا کاظمی معاونت آموزشی
آقای علی محمد ایمانی معاونت مالی
آقای علیرضا پرهیزگار حراست
آقای علی محمدی مسئول دفتر ریاست
خانم فریبا محمدزاده مسئول آموزش
آقای رحیم کرامتی کارشناس آموزش
خانم مطهره فاطمی کارشناس آموزش
خانم فاطمه بنفشه مسئول امورمالی
خانم اکرم شریف منش مسئول امور شهریه
خانم اعظم اسماعیلی مسئول انفورماتیک
خانم مطهره فاطمی مسئول کتابخانه
آقای علی محمدی مسئول امور اداری
آقای امیر فیضی زاده مسئول امور فرهنگی
آقای رحیم کرامتی  مسئول مدیریت کلاسها
آقای یونس نیکونامی تدارکات و خدمات