به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

معرفی پرسنل

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی        سمت          شماره تماس داخلی
آقای دکتر حسینعلی نیرومند ریاست دانشگاه  
آقای دکتر حمیدرضا کاظمی معاونت آموزشی 051-47231737-9 داخلی 12
آقای امیر فیضی زاده معاونت فرهنگی 051-47231737-9 داخلی 14
آقای علی محمد ایمانی معاونت مالی 051-47231737-9 داخلی 16
آقای علیرضا پرهیزگار حراست 051-47231737-9 داخلی 23
آقای علی محمدی مسئول دفتر ریاست 051-47231737-9 داخلی 11
خانم فریبا محمدزاده مسئول آموزش 051-47231737-9 داخلی 20
آقای رحیم کرامتی کارشناس آموزش 051-47231737-9 داخلی 21
خانم مطهره فاطمی کارشناس آموزش 051-47231737-9 داخلی 22
خانم فاطمه بنفشه مسئول امورمالی 051-47231737-9 داخلی 26
خانم اکرم شریف منش مسئول امور شهریه 051-47231737-9 داخلی 15
خانم اعظم اسماعیلی مسئول انفورماتیک 051-47231737-9 داخلی 19
خانم  سمیه قیامی مسئول کتابخانه 051-47231737-9 داخلی 17
آقای محمود موسوی مسئول امور اداری  
آقای احمد موسوی  مسئول مدیریت کلاسها  
آقای یونس نیکونامی تدارکات و خدمات