به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹  

اعضای هیات علمی تربیت بدنی

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع محل اخذ مدرک
علی گلستانی تربیت بدنی دکتری دانشگاه فرانسه
حسن باقری تربیت بدنی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد
ایمان محبی تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران
مهدی میرجلالی تربیت بدنی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان