به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷  

اعضای هیات علمی معماری

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   مقطع محل اخذ مدرک
منا افراسیابی برنامه ریزی و جغرافیا روستایی دکتری دانشگاه آزاد مشهد
بهزاد علیپور معماری دانشجوی دکتری دانشگاه امام رضا
سحرقربان فرخانی معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان