به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۷  

اعضای هیات علمی معماری

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   مقطع محل اخذ مدرک
 دکترمنا افراسیابی برنامه ریزی و جغرافیا روستایی دکتری دانشگاه آزاد مشهد
دکتر بهزاد علیپور معماری دانشجوی دکتری دانشگاه علوم وتحقیقات تهران
دکتر داود برادران معماری دکتری دانشگاه آزاد مشهد
سحرقربان فرخانی معماری کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دامغان