به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

اعضای هیات علمی مکانیک

 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   مقطع محل اخذ مدرک
محمود خسروی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد