به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷  

اعضای هیات علمی مکانیک

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   مقطع محل اخذ مدرک
حمیدرضا مزینی مهندسی مکانیک دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
محمود خسروی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد