به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

اعضای هیات علمی مکانیک

 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   مقطع محل اخذ مدرک
محمود خسروی مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مشهد