به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

اعضای هیأت علمی الکترونیک

 
 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی       مقطع محل اخذ مدرک
محمدجواد فروغی مهندسی برق کارشناس ارشد فردوسی مشهد
امیر فیضی زاده مهندسی برق کارشناس ارشد دانشگاه تهران
حمیدرضا تقوی مهندسی برق کارشناس ارشد صنعتی امیرکبیر