به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  

اعضای هیأت علمی عمران

 

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی         مقطع محل اخذ مدرک
میلاد خاتمی راد مهندسی عمران دکتری فردوسی مشهد
حسین قدیری راد مهندسی عمران دکتری فردوسی مشهد
حمیدرضا کاظمی مهندسی عمران  دکتری فردوسی مشهد
بهرام خزائی مهندسی عمران دانشجوی دکتری فردوسی مشهد
منصوره آتشی مهندسی عمران دانشجوی دکتری فردوسی مشهد