به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  

مدیر گروه (حسابداری)

 

دکتر الینا عزیزیان

آدرس ایمیل:

n.azizian68@gmail.com

رزومه مدیرگروه