به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه تربیت بدنی

 

تربیت بدنی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/tarbiatbadaniatrak

 
نام درس نام استاد                      لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
حرکت شناسی ورزشی ساناز نوروزی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hrktvrzesh یکشنبه/17:30-16
فیزیولوژی انسان ساناز نوروزی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fzlghiensn شنبه/17:30-16 هفته فرد
مدیریت عمومی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnimodrit چهارشنبه/19-17:30
مبانی روانشناسی ورزشی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnivrzshi سه شنبه/19-17:30
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imnibhdsht سه شنبه/16-14:30
کاربرد آمار توصیفی در مدیریت علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbrdamar چهارشنبه/16-14:30
ریاضی عمومی و مقدمات آمار- آمارو ریاضی در علوم ورزشی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riyaziamar چهارشنبه/17:30-16
مبانی مدیریت علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnimodrit چهارشنبه/19-17:30
مدیریت اماکن و رویدادهای ورزشی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mdirtamken سه شنبه/17:30-16
آمادگی جسمانی1و2 مجتبی خادم پیر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amadeghi12 چهارشنبه/14:30-13
کشتی محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/koshti چهارشنبه/20:30-19
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/estglvrzsh شنبه/17:30-16
شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shivhbazar شنبه/19-17:30
روابط عمومی و بین الملل محمد الماسی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ravabtmlal دوشنبه/19-17:30
دو و میدانی 1و2و3و4 محسن جوانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/do123

یکشنبه/13-11

سه شنبه/13-11

مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی سمیه حیدریان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mosabqe دوشنبه/17:30-16
شنا1و2و3 مجتبی خادم پیر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shena12

دوشنبه/13-11

چهارشنبه/13-11

آمادگی جسمانی1و2 مجتبی خادم پیر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amadeghi12 چهارشنبه/14:30-13
حقوق ورزشی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hghghvrzsh شنبه/16-14:30
سرپرستی و مدیریت اردوها و کاروانهای ورزشی اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/srprstordo شنبه/17:30-16
ژیمناستیک1و2 یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zim12fkrai

شنبه/ 19-17:30

یکشنبه/19-17:30

رشد حرکتی یاسر فخرایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rshdharkti شنبه/16-14:30
تاریخ تربیت بدنی ایران امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikhtarb دوشنبه/20:30-19
مبانی روانشناسی ورزشی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnivrzshi سه شنبه/19-17:30
مبانی مدیریت رفتار سازمانی امین کیانمهر https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnirftari دوشنبه/19-17:30
کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/cmomod1 سه شنبه/16-14:30
آناتومی- فیزیولوژی انسانی ساناز نوروزی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anotomi شنبه/19-17:30