به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه مهندسی پزشکی

 

مهندسی پزشکی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/mohandesipezeshghiatrak

 
نام درس نام استاد                           لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
بیومتریال1 فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/biumatryl1 سه شنبه/12-9
اصول سیستم های رادیولوژی فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolsys-ra سه شنبه/15-12
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadeltdyf سه شنبه/20-17
مدارهای منطقی مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madrmantgh سه شنبه/18-15
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/statick سه شنبه/18-15
الکترونیک2 آرش پورهاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electronk2 پنج شنبه/14-11
ریاضیات مهندسی فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rizmndspez پنج شنبه/21-18
آزمایشگاه میکروپروسسور معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mikro سه شنبه/18-16
حفاظت و ایمنی و استاندارد محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hfazateman دوشنبه/12-9
فرآیندهای سیستم های اطلاعات محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systemetel دوشنبه/15-12
مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی محدثه عبیدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoshmohase یکشنبه/19-16
تجزیه و تحلیل سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesyst چهارشنبه/18-15
میکروپروسسور1 معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mikro-pr1 دوشنبه/17-14
آمار و احتمالات مهندسی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amar-ehtem چهارشنبه/18-16
فیزیک عمومی1 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom1 دوشنبه/19-16
فیزیک عمومی2 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom2 شنبه/19-16
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom2 دوشنبه/20-17
آناتومی سمیرا بلندقامت https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/anatomi دوشنبه/16-14
فیزیولوژی و آزمایشگاه سمیرا بلندقامت https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fiziulozhi یکشنبه/20-16
برنامه نویسی کامپیوتر امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamebrq دوشنبه/10-8
استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/istastatik سه شنبه/18-15
اصول و افزارهای توانبخشی فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osol-afzar یک شنبه/16-13
ریاضی عمومی1 مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom1 شنبه/19-16
مبانی شیمی1 نرگس روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbnishimi1