به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه مهندسی عمران

 

 

مهندسی عمران

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omranatrak

 
نام درس نام استاد               لینک کلاس مجازی                                  روز/ ساعت شروع کلاس
زمین شناسی مهندسی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zaminmhd یکشنبه/12-10
مقاومت مصالح1 محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masaleh1 یکشنبه/13-10
مکانیک خاک و پی سازی بهار علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mkanikhk یکشنبه/17-14
سازه های فولادی1- ساختمان های فولادی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazefolad1 یکشنبه/15-12
آزمایشگاه مکانیک خاک محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-khak یکشنبه/18-16
مهندسی پی بهار علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mkanikhk یکشنبه/19-17
اصول مهندسی ترافیک ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/trafick یکشنبه/20-18
اصول مهندسی زلزله و باد حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolzlzle یکشنبه/21-18
مقررات ملی ساختمان مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mgrartsakh یکشنبه/20-18
آیین نامه های ساختمانی مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mgrartsakh یکشنبه/20-18
آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه ها حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolzlzle یکشنبه/21-18
اصول مدیریت ساخت- اصول سرپرستی مهلا رضازاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modirsakht یکشنبه/18-16
نقشه برداری و عملیات محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nghshbrdri یکشنبه/16-13
متره و برآورد و پروژه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mtrebravrd یکشنبه/17-15
استاتیک- ایستایی حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/istastatik سه شنبه/18-15
آزمایشگاه فیزیک1 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azfzikhrrt چهارشنبه/18-16
مکانیک سیالات و هیدرولیک بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mechaniksa سه شنبه/18-15
تحلیل سازه ها1 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/thlilsaze1 سه شنبه/21-18
هیدرولیک و آزمایشگاه محمد توزنده جانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hidrolikaz سه شنبه/18-15
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه محمد توزنده جانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tasfiyeabo سه شنبه/21-18
مکانیک ساختمان حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/thlilsaze1 سه شنبه/21-18
تحلیل مقدماتی سازه ها حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/thlilsaze1 سه شنبه/21-18
آزمایشگاه فیزیک حرارت و مکانیک حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azfzikhrrt چهارشنبه/18-16
تعمیر و نگه داری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamir سه شنبه/18-16
طراحی معماری و شهرسازی سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mmarishhri چهارشنبه/17-15
دینامیک منصور آزادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamik-o چهارشنبه/21-18
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن آزمایشگاه فرانک کارامد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mslhskhtmn چهارشنبه/16-14
نرم افزارهای مهندسی عمران احمد روشن https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmomran چهارشنبه/18-16
آمار و احتمالات مهندسی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amar-ehtem چهارشنبه/19-16
مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن فرانک کارامد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mslhskhtmn چهارشنبه/16-14
روشهای مرمت ابنیه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mrmatabnie چهارشنبه/12-10
آبهای زیرزمینی بابک حق دوست https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/abzirzamin چهارشنبه/18-15
مبانی نظری و معماری و پروژه سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mmarishhri چهارشنبه/17-15
کاربرد کامپیوتر در ساختمان احمد روشن https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmomran چهارشنبه/18-16
فیزیک1- فیزیک مکانیک- فیزیک حرارت حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom1 دوشنبه/19-16
اجزا ساختمان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ajzaskhtmn پنج شنبه/16-14
ایمنی در کارگاه- ایمنی و بهداشت حمیدرضا آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imnikargah دوشنبه/19-17
تکنولوژی بتن حمیدرضا آتشی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/techbeton دوشنبه/21-19
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom2 دوشنبه/20-17
نحوه اجرای تاسیسات برقی و کارگاه احمد جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tsisatbrgh دوشنبه/20-18
نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی و کارگاه- تاسیسات مکانیکی و برقی احمد جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tsismkanic دوشنبه/18-16
اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی محسن حلمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ejrabanai یکشنبه/18-16
کارآفرینی علی زیبایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/krfrinomrn دوشنبه/18-15
تجهیز و راه اندازی کارگاه علی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tjhizkrgah یکشنبه/20-18
هیدرولوژی مهندسی محمدمهدی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hydrology دوشنبه/18-16
کارگاه اسکلت و جوشکاری محمد علی پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/eskelet یکشنبه/20-18
ریاضی عمومی1- ریاضی6 مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom1 شنبه/19-16
سازه ها و ساختمان های بتن آرمه1- محاسبات ساختمانی محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/betonarmeh دوشنبه/19-16
اجرای سازه های بتنی و فلزی- روش اجرای ساختمان محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazebtoni دوشنبه/21-19
راه سازی و روسازی ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rahrosazi شنبه/21-18
روسازی راه ایمان نوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roosazirah دوشنبه/20-18
مهندسی محیط زیست شیما یزدانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mohitzist شنبه/20-18
قراردادها و مبانی حقوقی علی زیبایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/krfrinomrn دوشنبه/18-15