به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه حسابداری ترم بهمن1400

حسابداری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/hesabdariatrak

 
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
امور مالی بین الملل الینا عزیزیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/omormalibe یک شنبه/10-08