به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه مهندسی کامپیوتر

 

 

کامپیوتر

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/computeratrak

 
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
ریاضی مهندسی سیده اعظم اسلامی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazimohan یکشنبه/21-18
شیوه ارایه مطالب علمی و فنی سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shiveeraye یکشنبه/12-10
مباحث ویژه سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahesco یکشنبه/15-12
مبانی اینترنت سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabani-int یکشنبه/10-08
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadeltdyf سه شنبه/20-17
هوش مصنوعی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hoshmasnoi سه شنبه/18-15
سیستم های خبره مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/systmkobrh سه شنبه/21-18
گرافیک کامپیوتری1- آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی سارا اسعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/grfikcmptr سه شنبه/11-08
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی سارا اسعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/narmgrfic سه شنبه/13-11
آمار و احتمالات مهندسی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amar-ehtem چهارشنبه/19-16
آزمایشگاه فیزیک1و2 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azfzikhrrt چهارشنبه/18-16
مبانی و مهندسی نرم افزار1و2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mdsnrmfz12 چهارشنبه/18-15
طراحی الگوریتم ها مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/algorithma چهارشنبه/21-18
آزمایشگاه سیستم عامل زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karsystem چهارشنبه/10-8
ساختمان های گسسته زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/gosaste چهارشنبه/12-10
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mdsnrmfz12 چهارشنبه/18-15
کارگاه سیستم عامل 2 زهرا رمضان زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karsystem چهارشنبه/10-8
ریاضی کاربردی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbo چهارشنبه/20-18
معماری کامپیوترو آزمایشگاه مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memari پنج شنبه/16-14
مهندسی اینترنت عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mhndsintrn پنج شنبه/11-8
ساختمان داده ها شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sktmndadha پنج شنبه/11-8
شبیه سازی کامپیوتری شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shabihsazi پنج شنبه/14-11
نظریه زبانها و ماشین ها و اسمبلی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbn-mashin پنج شنبه/14-11
زبان تخصصی- زبان فنی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbnfantaks پنج شنبه/21-18
مدارهای منطقی مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mantghicom پنج شنبه/18-16
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbn-mashin پنج شنبه/14-11
زبان تخصصی نرم افزار مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbnfantaks پنج شنبه/21-18
طراحی صفحات وب- برنامه نویسی مبتنی بر وب مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahiweb پنج شنبه/11-8
کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری عباس برسلانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karga-sh-c پنج شنبه/13-11
سخت افزار کامپیوتر2 مجتبی فتحی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mantghicom پنج شنبه/18-16
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom2 دوشنبه/20-17
اصول سرپرستی سمیرا راستا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osulsrprst شنبه/14-16
کارآفرینی و پروژه سمیرا راستا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karafarini شنبه/18-16
شبکه های کامپیوتری هانیه غفاری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/shbkcmputr دوشنبه/10-8
سیستم عامل هانیه غفاری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sysamel دوشنبه/12-10
ایجاد بانکهای اطلاعاتی- پایگاه داده ها و آزمایشگاه هانیه غفاری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/banketlati دوشنبه/15-12
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom2 شنبه/19-16
فیزیک1 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom1 دوشنبه/19-16
فیزیک2 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom2 شنبه/19-16
آزمایشگاه کامپیوتر سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/za-com دوشنبه/12-10 هفته اول
کارگاه عمومی سعید لنگرودی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/kar-omoom دوشنبه/10-8
برنامه سازی سیستم فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnmszisy دوشنبه/20-17
ریاضی عمومی 1 مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom1 شنبه/19-16
ذخیره و بازیابی اطلاعات فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zakhretlat یکشنبه/20-17
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی- برنامه سازی پیشرفته1 فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbanipish1 دوشنبه/18-14
برنامه سازی پیشرفته(جبرانی)- برنامه سازی پیشرفته2 شادی منفردی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/brnamepish پنجشنبه/17-14