به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه مهندسی برق

برق

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/barghatrak

 
نام درس نام استاد                   لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
الکترونیک عمومی معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/electomomi یکشنبه/12-9
کنترل صنعتی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/cntrlsanti یکشنبه/14-12
معادلات دیفرانسیل سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moadeltdyf سه شنبه/20-17
مدارهای منطقی- مبانی دیجیتال مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madrmantgh سه شنبه/18-15
بررسی سیستم های قدرت 1 مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresi1 سه شنبه/17-14
تاسیسات الکتریکی و پروژه مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tsistelctr سه شنبه/20-17
آزمایشگاه مدارهای منطقی مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmdardgtl سه شنبه/20-18
ماشین های الکتریکی3 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mshnlktri3 سه شنبه/15-12
مکانیک کاربردی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mcnickrbrd سه شنبه/21-19
کاربرد رایانه در برق مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/krbrdryneh سه شنبه/15-13
مبانی سیستم های قدرت مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barresi1 سه شنبه/17-14
آزمایشگاه دیجیتال مهسا خاتمی راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmdardgtl سه شنبه/20-18
آمار و احتمالات مهندسی مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/amar-ehtem چهارشنبه/19-16
آزمایشگاه فیزیک1و2 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azfzikhrrt چهارشنبه/18-16
الکترومغناطیس فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/elctrmgnts چهارشنبه/21-18
تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tajziesyst چهارشنبه/18-15
عایق ها و فشار قوی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ayqfsarghv چهارشنبه/12-9
تحلیل مدارهای الکتریکی- مدارهای الکتریکی1 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/thlilmadar چهارشنبه/15-12
ریاضی کاربردی سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riazikarbo چهارشنبه/20-18
هیدرولیک و پنوماتیک مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/hdlikpnmtk چهارشنبه/16-14
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azhidrolik چهارشنبه/18-16
مدارهای الکتریکی2 آرش پورهاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/madar2 پنج شنبه/14-11
ریاضیات مهندسی سارا حقیقت نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/rizmndsbrq پنج شنبه/11-8
سیستم های کنترل خطی سارا حقیقت نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/syscontkh پنج شنبه/14-11
ماشین های مخصوص فاطمه شخصی دستگاهیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mchnmaksos پنج شنبه/18-16
اصول سرپرستی حسن امیدی دوست آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolsarpar پنج شنبه/16-14
کارآفرینی و پروژه حسن امیدی دوست آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karprzhbrg پنج شنبه/20-18
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom2 دوشنبه/20-17
ماشین های الکتریکی 2 علی بک پور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/machin2 دوشنبه/15-12
میکروپروسسور- میکرو کنترولر معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mikro-pr1 دوشنبه/17-14
آزمایشگاه میکروپروسسور معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-mikro سه شنبه/18-16
آزمایشگاه الکترونیک1 و عمومی معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azelctrnik سه شنبه/20-18
الکترونیک صنعتی معصومه علی نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/elctrosnt  دوشنبه/20-17
برنامه نویسی کامپیوتر امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barnamebrq  دوشنبه/10-8
زبان تخصصی- زبان فنی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbntksibrq  دوشنبه/12-10
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی1 امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmashinel شنبه/13-11
آزمایشگاه کنترل صنعتی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-sanati شنبه/15-13
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom2 شنبه/19-16
فیزیک عمومی- فیزیک عمومی1 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom1 دوشنبه/19-16
فیزیک2 حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom2 شنبه/19-16
آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azandazegi دوشنبه/12-10
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/az-madar دوشنبه/10-8
ایمنی در برق فرشته محمدیان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/imenibarq دوشنبه/14-12
بررسی سیستم های قدرت2 مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/barsiqdrt2 شنبه/17-14
طراحی خطوط انتقال انرژی و پروژه- طرح خطوط هوایی انتقال مجتبی مرمری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/trhikhtoot شنبه/20-17
ریاضی عمومی1 مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom1 شنبه/19-16
ازمایشگاه سیستم های کنترل خطی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azsysctrl شنبه/11-9
ازمایشگاه بررسی سیستم های قدرت امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azqodrt پنج شنبه/11-9
روشنایی فنی امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/roshanfan دوشنبه/14-12
رله و حفاظت حسن شادمان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/releh شنبه/10-8
کارگاه سیم پیچی1 حسن شادمان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/simpich دوشنبه/12-10
کارگاه سیم پیچی2 حسن شادمان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/simpich دوشنبه/10-8
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی حسن شادمان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azelctrsnt سه شنبه/10-8
آزمایشگاه ماشین الکتریکی2 حسن شادمان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/azmashin2 سه شنبه/12-10