به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد مدیریت اوقات فراغت

 

کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت  
نام درس نام استاد                     لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس
زبان تخصصی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbntkhs.ph پنجشنبه/12-10
مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryator پنجشنبه/14-12
گردشگری ورزشی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ghardesh-v پنجشنبه/16-14
مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryaten پنجشنبه/18-16
مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی ابوالفضل علی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/modiryatam پنجشنبه/20-18
کاربرد رایانه در ورزش علی گلستانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/karbordray پنجشنبه/10-8
اصول و مبانی مدیریت لیلی خاوری https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmabani پنجشنبه/18-16