به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد عمران- سازه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
دینامیک سازه فرهاد بروشکی       https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinamisazh جمعه/ ساعت17-9
بهسازی لرزه ای سازه های موجود  میلاد خاتمی راد       https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/behsazilrz جمعه/ ساعت17-9
مکانیک مواد مرکب حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mvadmorkab جمعه/ ساعت17-9
سازه های بتن پیشرفته حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazehaibot جمعه/ ساعت17-9