به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۰  

کلاس های مجازی ارشد عمران- سازه

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
سمینار   حمیدرضا کاظمی          https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar جمعه/ ساعت17-9
طراحی لرزه ای سازه ها  میلاد خاتمی راد       https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/larzhikhtm جمعه/ ساعت17-9
تئوری الاستیسیته محمدحسین قدیری راد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/elastisite جمعه/ ساعت17-9
طراحی لرزه ای سازه ها فرهاد بروشکی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/trhlarzbro جمعه/ ساعت17-9