به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۰  

کلاس های مجازی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

 

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
بازاریابی الکترونیکی مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bazarelec جمعه/ ساعت17-9
معماری نرم افزار مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memarinarm جمعه/ ساعت17-9
مدیریت زنجیره عرضه حسین غفاریان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zanjire جمعه/ ساعت17-9
مباحث ویژه سمانه موسوی نیک https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes جمعه/ ساعت17-9
ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب سید سعید میرپور https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zakhireweb پنجشنبه/ساعت14-8