به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
روش تحقیق و سمینار مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/seminar-it جمعه/ ساعت17-9
مباحث ویژه علیرضا صادقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mabahes جمعه/ ساعت17-9
تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیر علیرضا صادقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tejaratsay جمعه/ ساعت17-9
بازاریابی الکترونیکی مسعود خسروی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bazarelec جمعه/ ساعت17-9