به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی ارشد مهندسی برق

کارشناسی ارشد مهندسی برق  
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز/ ساعت تشکیل کلاس ها
اصول کنترل مدرن سارا حقیقت نیا https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/osolmodern جمعه/ ساعت17-9
مباحث ویژه امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mbahesbarq جمعه/ ساعت17-9
سمینار امیر فیضی زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sminarbarq جمعه/ ساعت17-9
دینامیک سیستم های قدرت1 حسن مرادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/dinmikqodr جمعه/ ساعت17-9
بهره برداری از سیستم های قدرت سیده سارا سادات کریم آبادی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/bahrebarda جمعه/ ساعت17-9