به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی معارف و عمومی

عمومی

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/omoomiatrak

 
نام درس نام استاد                                  لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
اندیشه اسلامی 1 سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andish1emr سه شنبه/17-15
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران سعید امرانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/trkhemrani سه شنبه/19-17
انقلاب اسلامی ایران(کد1) قدیر بابایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghelab دوشنبه/10-8
انقلاب اسلامی ایران(کد2) قدیر بابایی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/enghlab2 دوشنبه/12-10
اندیشه اسلامی2(کد1) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andsh2sadi شنبه/17-15
اندیشه اسلامی2(کد2) مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/andsh2sadi دوشنبه/19-17
دانش خانواده و جمعیت مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/danesh شنبه/19-17
آیین زندگی مهدی ساعدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ainzendegi شنبه/21-19
تربیت بدنی1(برادران) مهدی سلیمانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badani1 پنجشنبه/17:30-16
تربیت بدنی2(برادران) کد1 مهدی سلیمانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badani2 پنجشنبه/16-14:30
تربیت بدنی2(برادران)- کد2 مهدی سلیمانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badani2 پنجشنبه/19-17:30
تربیت بدنی1(خواهران) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badani1-kh شنبه/19-17:30
تربیت بدنی2(خواهران) اکرم شریف منش https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/badani2-kh سه شنبه/19-17:30
تفسیر موضوعی قرآن(کد1) سیدمحمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir یکشنبه/12-10
تفسیر موضوعی قرآن(کد2) سیدمحمود صفویان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tafsir دوشنبه/17-15
فارسی عمومی محمود عقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/farsi چهارشنبه/19-16
تاریخ فرهنگ تمدن اسلام و ایران علی حسین قاسم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarikh-gha یکشنبه/17-15
زبان خارجه سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbnkhrejeh سه شنبه/21-18
ریاضی پیش دانشگاهی فریبا محمدزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ryazipish یکشنبه/17-15
زبان پیش دانشگاهی سیمین هاشمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zabanpish چهارشنبه /13-11
فیزیک پیش دانشگاهی علی محمدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikpish شنبه/17-15