به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

کلاس های مجازی گروه معماری

 

 

 

معماری

لینک کانال تلگرامی جهت دریافت فیلم های آموزشی گروه

https://t.me/s/memariatrak

 
نام درس نام استاد              لینک کلاس مجازی                                     روز / ساعت تشکیل کلاس
شناخت و طراحی معماری روستا- روستا1 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memarrosta چهارشنبه/14-12
انسان، طبیعت، معماری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ensantabat چهارشنبه/17-14
ریاضی عمومی2 سارا بادلو https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom2 دوشنبه/20-17
تمرین های معماری2 حمید جدی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tmrimemar2 پنجشنبه/15-13
تاسیسات مکانیکی احمد جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tsismkanic دوشنبه/18-16
تاسیسات الکتریکی- تاسیسات الکتریکی و مکانیکی احمد جهاندیده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tsisatbrgh دوشنبه/20-18
تنظیم شرایط محیطی2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tanzimmoht پنجشنبه/16-14
تحلیل فضای شهری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tahlilfaza پنجشنبه/18-16
مبانی نظری معماری محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nazarimmar سه شنبه/21-19
تنظیم شرایط محیطی 1 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tnzimmhit1 سه شنبه/17-15
مقدمات طراحی معماری2 محمد رحیم زاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/moghamtrh2 سه شنبه/19-17
سازه های فلزی علی رمضانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/sazefolad1 یکشنبه/15-12
مقاومت مصالح و سازه های فلزی محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/masaleh1 یکشنبه/13-10
نقشه برداری محمود روحانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/nghshbrdri یکشنبه/16-13
طراحی معماری1- مقدمات طراحی معماری1 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarahifani چهارشنبه/17-14
کاربرد نرم افزار های ترسیمی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/softtrsim سه شنبه/18-15
زبان تخصصی- زبان فنی کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/zbntkhmmar سه شنبه/15-13
طراحی معماری4 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmmar45 پنجشنبه/14-11
آشنایی با معماری جهان کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ashnajahan سه شنبه/20-18
اجزا ساختمان- بیان معماری1 کریم شجاع https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/ajzaskhtmn پنج شنبه/16-14
مدیریت تشکیلات کارگاهی علی صفارزاده https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tjhizkrgah یکشنبه/20-18
طراحی دست آزاد سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemar2 یکشنبه/16-13
طرح معماری2- بیان معماری2 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmemar2 یکشنبه/16-13
طرح معماری3 سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmmar3 چهارشنبه/15-12
تمرین های معماری1- طراحی فنی- طراحی فنی ساختمان سحر قربان فرخانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tarhmmar3 چهارشنبه/15-12
فیزیک مکانیک حمید کاردانی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/fizikomom1 دوشنبه/19-16
ایستایی1و2 حمیدرضا کاظمی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/istastatik سه شنبه/18-15
ریاضی عمومی1 مریم مومن حقیقی https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/riaziomom1 شنبه/19-16
سازه های بتنی محمدمهدی نایبان https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/betonarmeh دوشنبه/19-16
روشهای مرمت ابنیه-آشنایی با مرمت ابنیه هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mrmatabnie چهارشنبه/12-10
تعمیر و نگهداری هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/tamir سه شنبه/18-16
متره وبرآورد هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/mtrebravrd یک شنبه/17-15
 کارگاه و مصالح ساخت هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/msaleskht سه شنبه/16-14
روستا2 هادی عباس نژاد https://www.skyroom.online/ch/amozesh99/memarrosta چهارشنبه/14-12