به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

معاونت آموزشی

 

مهندس حمیدرضا کاظمی

دانشجوی دکتری عمران

داخلی 12

جهت ارتباط با معاونت محترم از ایمیل ذیل استفاده نمایید:

hkazemi@atrak.ac.ir