به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

معاونت آموزشی

 

 

دکترحمیدرضا کاظمی عضو هیئت علمی و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی اترک  قوچان و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد

داخلی 12

جهت ارتباط با معاونت محترم از ایمیل ذیل استفاده نمایید:

hkazemi@atrak.ac.ir