به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

هیات امنا

 

نام و نام خانوادگی سمت دانشگاه محل خدمت
دکتر عبدالرضا جوان جعفری  بجنوردی نماینده وزیر دانشگاه فردوسی مشهد
  نماینده استاندار  
حجت الاسلام و المسلمین حسن فروتن رئیس هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
دکتر علیرضا سهیلی عضو هیات امنا دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد امینی عضو هیات امنا دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سیدجواد مرتضایی عضو هیات امنا دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر غلامرضا کاظمی نماینده هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
دکتر علی گلستانی عضو هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد