به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

دانلود فایل

 

سرفصل ها :                                     

سرفصل  برق قدرت - کارشناسی

سرفصل  برق الکترونیک - کارشناسی

سرفصل نقشه کشی - کاردانی

سرفصل کامپیوتر- کارشناسی


فایل های دیگر :

دانلود آرم موسسه


این بخش بزودی کامل میشود.