به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

معرفی فضا

موسسه آموزش عالی اترک قوچان در حال احداث ساختمان در زمینی به مساحت 7000 مترمربع در می باشد.

که فاز اول ساختمان در تیر ماه 95 به اتمام رسید.

در محل کنونی موسسه 2 کارگاه کامپیوتر جهت کلاس های عملی دانشجویان و سایت موسسه جهت استفاده دانشجویان عزیز می باشد.

کارگاه ماشین و کارگاه برق-مدار جهت استفاده دانشجویان گروه برق

آتلیه ها و کلاس های نقشه کشی جهت استفاده دانشجویان رشته معماری