به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19