به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۹  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19