به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19