به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۸  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19