به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۰۳ شهریور ۱۳۹۸  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19