به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19