به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷  

مدیر انفورماتیک

خانم محمدزاده

سابقه فعالیت : سال 92

داخلی 24

Email:mohammadzadeh@atrak.ac.ir