به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۰۷ مرداد ۱۴۰۰  

مدیر انفورماتیک

 

خانم اسماعیلی

داخلی 19