طرح دستیار فناوری

در راستاي بهبود توانمندي دانشجويان در حوزه مهارت‌هاي مرتبط با کسب و کار و توسعه فردي، «طرح دستيار فناوري» با راهبري و هدايت دو نهاد دانشگاه و پارک هاي علم و فناوري برنامه‌ريزي شده است. در اين طرح شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنيان ميزبان دانشجويان متقاضی می‌شوند و دانشجويان کليه مقاطع تحصيلی شرکت ‌کننده، در طی يک طرح 6 ماهه به مدت 300 ساعت، به عنوان دستيار فناوری ضمن مهارت آموزی، با محيط کسب و کار آشنايی پيدا می‌کنند و در پايان طرح نيز حق الزحمه مصوب و گواهی پايان دوره را از پارک علم و فناوری دريافت می‌نمايند. جهت کسب اطلاعات بيشتر با کارشناسان پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با شماره‌های 38802351 و 38802177 درتماس باشيد و جهت ثبت نام به سايت www.parkintern.ir فرماييد.

۱۰ / خرداد / ۱۴۰۲ - امور فرهنگی

موسسه آموزش عالی اترک © 1402