به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
شنبه، ۰۳ فروردین ۱۳۹۸  

اخبار دانشگاه

اطلاعیه، دانشجویان گروه تربیت بدنی

کلیه کلاس های استاد برادران امروز چهارشنبه مورخ 96/9/8 برگزار نمی گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، دانشجویان گروه عمران

کلیه کلاسهای استاد حق دوست روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۲  برگزار نمی گردد.جبرانی این کلاس متعاقبا اعلام می گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، دانشجویان گروه تربیت بدنی

کلیه کلاس های استاد خانم نوروزی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۵ برگزار نمی گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه مهم ، درس تربیت بدنی ۲

به اطلاع دانشجویانی که درس تربیت بدنی ۲ با استاد داوودی روزهای سه شنبه دارند می رساند امتحان پایان ترم این درس روزهای سه شنبه مورخ ۲۱ و ۲۸ آذرماه ۹۶ برگزار می گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، درس آزمایشگاه فیزیک

اولین جلسه درس آزمایشگاه فیزیک استاد خانم دنیا محمدی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۴ برگزار می گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه معماری

کلیه کلاس های استاد ماستیانی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۷ برگزار نمی گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

کلاس های شیوه ارائه مطالب - شبیه سازی کامپیوتری - تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم  استاد اکبری نسب امروز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۵ برگزار نمی گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری و عمران

کلیه کلاس های استاد عزیزیان ( گروه حسابداری) و استاد بلبلی نیت (گروه عمران) امروز شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۳ برگزار نمی گردد. ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

 کلاس های روزهای دوشنبه استاد اکبری نسب به شرح ذیل برگزار می گردد:شیوه ارائه مطالب : ۱۰-۸ شبیه سازی کامپیوتر، تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم : ۱۲-۱۰ گرافیک کامپیوتری :۱۴-۱۲    ...

مدیریت کلاسها

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه معماری

 درس سازه های فلزی با استاد محمدیان روزهای شنبه ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.  ...

مدیریت کلاسها