به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷  

اطلاعیه

کلاس جبرانی درس هیدرولیک استاد حق دوست روز شنبه مورخ 97/02/22 ساعت 11-9:30 برگزار می گردد.