به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۷  

اطلاعیه مهم امور شهریه

قابل توجه دانشجویان محترم ، جهت فعال شدن پرتال دانشجویی و انتخاب واحد نیمسال جدید، لازم است بدهی قبلی تسویه و شهریه ثابت پرداخت گردد.
لذا تا قبل از 12 بهمن 96 اقدام به پرداخت نمایید.
                                                                                                              

                                                                                                                 "با تشکر امور مالی و دانشجویی موسسه"