به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه، اردوی موج های خروشان

  اردوی موجهای خروشان( ویژه خواهران و برادران) 

  زمان:شنبه 96/09/25       

هزینه اردو ده هزار تومان  

جهت ثبت نام به آقای محمدی مسئول دبیرخانه دانشگاه مراجعه فرمایید.                                                

                                           امور فرهنگی موسسه اترک