به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
پنجشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۹  

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه عمران

تاریخ امتحان دروس استاد روحانی به شرح ذیل اعلام می گردد. حضور کلیه دانشجویان این دروس الزامی است.
ایمنی در کارگاه : تاریخ امتحان 96/10/2 ساعت 17-15
روش های اجرای ساختمان : تاریخ امتحان 96/10/2 ساعت 15-13
نقشه برداری 1 وعملیات : تاریخ امتحان 96/9/25 ساعت 11-9