به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۸  

اطلاعیه، امتحان عملی کلیه دروس آزمایشگاه فیزیک

امتحان عملی کلیه دروس آزمایشگاه فیزیک استاد دنیا محمدی روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 10:00برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان این دروس الزامی است.