به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه، امتحان عملی کلیه دروس آزمایشگاه فیزیک

امتحان عملی کلیه دروس آزمایشگاه فیزیک استاد دنیا محمدی روز چهارشنبه مورخ 96/9/29 ساعت 10:00برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان این دروس الزامی است.