به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری ( بازدید از اداره امور مالیاتی)

بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان قوچان به همراهی استاد عزیزیان در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۹:۳۰ صبح درب اداره امور مالیاتی انجام میشود.

آدرس: قوچان- خیابان شهید عطاران - یعد از چهار راه اول