به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

 

کلاس های روزهای دوشنبه استاد اکبری نسب به شرح ذیل برگزار می گردد:

  • شیوه ارائه مطالب : ۱۰-۸
  • شبیه سازی کامپیوتر، تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم : ۱۲-۱۰
  • گرافیک کامپیوتری :۱۴-۱۲