به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸  

اطلاعیه، قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

 

کلاس های روزهای دوشنبه استاد اکبری نسب به شرح ذیل برگزار می گردد:

  • شیوه ارائه مطالب : ۱۰-۸
  • شبیه سازی کامپیوتر، تجزیه و تحلیل و مدلسازی سیستم : ۱۲-۱۰
  • گرافیک کامپیوتری :۱۴-۱۲