به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷  

اطلاعیه

کلیه کلاس های استاد علی محمدی از مورخ ۹۶/۰۸/۰۸ الی ۹۶/۰۸/۱۱  برگزار نمی گردد.