به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
سه شنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۸  

اطلاعیه، کلاس حسابداری

کلاس حسابداری استاد حسینی روز یک شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۷ برگزار نمی گردد.