به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  

اطلاعیه کلاس استاد لنگرودی

اطلاعیه مدیریت کلاس‌ها:
به اطلاع دانشجویان گروه کامپیوتر می‌رساند کلیه کلاس های استاد لنگرودی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۵ برگزار نمی گردد.