به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
دوشنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱  

کلاس های خانم هاشمی مورخه 1401/12/9

کلیه کلاس های استاد خانم هاشمی در روز سه شنبه مورخه 1401/12/09 برگزار نمیگردد.