به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه گروه معماری

به اطلاع کلیه دانشجویان گروه معماری می رساند زمان تحویل کلیه دروس عملی استاد خانم قربان فرخانی روز دوشنبه مورخ 1401/05/31 ساعت 08:30 صبح در محل موسسه می باشد.