به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۰  

اطلاعیه مدیریت کلاسها:

کلیه کلاسهای استاد مرمری روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 تشکیل نمی گردد.