به وبسایت رسمی موسسه آموزش عالی اترک خوش آمدید.
چهارشنبه، ۱۹ بهمن ۱۴۰۱  

اطلاعیه گروه حسابداری:

به اطلاع دانشجویان گروه حسابداری می رساند کلیه کلاسهای استاد خانم عزیزیان روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 1400/07/28 و 1400/07/29 برگزار نمی گردد. ضمنا جبرانی این دروس به شرح ذیل برگزار میگردد.

برنامه ریزی و توسعه یکشنبه 1400/08/02 ساعت 17-15

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت یکشنبه  1400/08/02 ساعت 19-17

زبان تخصصی 1و2 یکشنبه 1400/08/02 ساعت 21-19